Volno na pohřeb

Zákoník práce myslí i na nutné volno na pohřeb pro zaměstnance. Nárok na volno je rozdělen do několik skupin podle toho, jak vám byla zemřelá osoba blízká. Nárok na pracovní volno máte také v případě, že s vámi zemřelý bydlel ve společné domácnosti, nebo zařizujete pohřeb.

Pohřeb partnera nebo dítěte

Pokud vám zemře manžel, manželka, druh, družka nebo dítě, máte nárok na dva dny placeného volna. Plus další jeden den pro účast na pohřbu.

Ostatní příbuzní

V případě, že vám zemře některý z dalších příbuzných, máte nárok na jeden den volna na účast na pohřbu, případně další jeden den, pokud zařizujete pohřeb. Konkrétně máte na jeden den nárok v případě pohřbu rodičů, sourozenců, tchána a tchyně, švagra nebo švagrové, případně snachy a zetě.

Další nároky na volno

Nárok na placené volno na pohřeb máte také na pohřeb babičky nebo dědečka i prarodičů manžela, stejně jako na pohřeb vnuků a osob, které s vámi žili ve společné domácnosti v době svého úmrtí. V těchto případech máte nárok na volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však jeden den, pro účast na pohřbu, a navíc na jeden den v případě, že zařizujete poslední rozloučení.
Nárok na placené pracovní volno máte také v případě účasti na pohřbu kolegy, pokud jste vedoucím pracovníkem určeni k účasti na pohřbu.