Pohřebné

Pohřebné je příspěvek na vypravení pohřbu. Do roku 2008 byl poskytován tento příspěvek mnoha žadatelům, ovšem v roce 2008 došlo k zákonné úpravě vyplácení pohřebného.

Kdo má na pohřebné nárok

Pohřebné může být vyplaceno osobě, která:

  • Vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti
  • Nebo rodiči nezaopatřeného dítěte

Jiné možnosti ani výjimky pro vyplacení příspěvku na pohřeb nejsou.

Jaká je výše pohřebného

V současné době činí pohřebné 5 000 korun bez rozdílu. To znamená, že každý, kdo vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, má nárok na vyplacení stejné částky. Bez rozdílu, jaká je jeho finanční situace nebo jak nákladný byl vypravený pohřeb.

Co když o pohřebné žádá více osob

Pokud se stane, že o pohřebné zažádá více osob, pak je vyplaceno tomu, kdo splňuje podmínky (obvykle je uveden jako objednavatel pohřbu) a jehož žádost bude podána dříve.