Etiketa pohřbu

I když je pohřeb blízkých jednou z nejsmutnějších a také nejemotivnějších situací v životě člověka, má svá určitá pravidla, která bychom měli dodržovat. Etiketa pohřbu není nikde písemně stanovena, ale existují nepsaná pravidla, kterých bychom se měli držet.

Smuteční řeč na pohřbu

Obvykle při posledním rozloučení vystoupí řečník se smuteční řečí a poděkováním zemřelému. Řečníka můžete pro pohřeb vyjednat profesionálního, případně může promluvit někdo z pozůstalých. Není určeno kdo musí řeč pronést, ani jak by měla být dlouhá. Pokud se na řečnění u rakve necítíte, nemusíte. Stejně tak může být smuteční řeč vynechána úplně.

Písničky na pohřeb

Poslední rozloučení bývá doprovázeno hudbou, a to jak reprodukovanou, tak živou. Záleží na přání pozůstalých, ale také na nabídce konkrétní obřadní síně nebo místa konání pohřbu.
Seznam reprodukované hudby na výběr vám nabídne přímo pohřební ústav, nebo si můžete zajistit vlastní nahrávky.

Průběh pohřbu

Průběhy konkrétních smutečních obřadů se mohou do jisté míry lišit. Ovšem strukturou si je přeci jen většina obřadů podobných. Pokud nevíte, jak se chovat na pohřbu, následujte ostatní, tím nic nezkazíte.

 • Do obřadní síně se vchází většinou za hudebního doprovodu
 • Následuje ještě několik písní pro usazení smutečních hostů a uklidnění atmosféry
 • Pak obvykle přichází na řadu smuteční řeč
 • Po projevu mohou opět zaznít písně a rakev opouští obřadní síň
 • Nakonec přichází na řadu kondolence pozůstalým

Průběh ale může být poupraven na přání pozůstalých. Často se například upouští od osobních kondolencí.

Oblečení na pohřeb

Nikde není psáno, že byste na pohřeb museli přijít oblečení celí v černém. I když se tento zvyk traduje již dlouhou dobu, vše záleží na konkrétním pohřbu, ale i na vašich možnostech. Samozřejmě můžete mít tmavou halenku s jemným vzorem nebo proužkovanou kravatu. Jedině si dejte pozor, aby bylo zvolené oblečení slušné, nepohoršovalo a příliš neupoutávalo pozornost.

Děti a pohřeb

Názory na účast dětí na pohřbu se značně různí. Najdou se odpůrci i příznivci a všichni mají pádné argumenty. Pokud nezaujímáte k této problematice jasný postoj, zkuste se zeptat i svého dítěte.

 • Nejdůležitější je dítěti nikdy nelhat
 • Řekněte mu, co se stalo, netvrďte, že zemřelý pouze spí
 • Vysvětlete dítěti, co bude následovat, co je pohřeb a zeptejte se ho, jestli se chce zúčastnit
 • Malé děti nemusí danou situaci úplně pochopit, přesto by měli mít možnost se sami rozhodnout
 • Nebojte se nevhodných situací, které děti způsobí, všichni víme, že jsou to děti a nesnaží se zničit smuteční obřad, jen jim možná nedochází jeho důležitost
 • Navíc dětská bezprostřednost může emotivně vypjatý obřad trochu odlehčit

Kdo platí pohřeb

Ani zde neexistují patřičné předpisy, které by někomu ukládali povinnost uhradit náklady pohřbu. Běžně hradí poslední rozloučení pozůstalí, konkrétně objednavatel pohřbu. Pokud objednavatel není zároveň dědicem, je možné po dědicích požadovat náklady na pohřeb, ale lepší je se předem domluvit se všemi blízkými pozůstalými.