VIP pohřby

Za VIP pohřby můžeme označit pohřby státní, vojenské, případně i pohřby významných osobností. 

V čem se liší státní pohřeb

Státní pohřeb vypravuje stát na své náklady. Této pocty se dostává vysokým státním činitelům, případně osobám se zvláštními zásluhami o stát. Státní pohřeb je spojen s veškerými poctami, jako čestná stráž u rakve, církevní i civilní část rozloučení, možnost rozloučení pro veřejnost v oficiálních prostorách, nebo proslovy vysokých státních funkcionářů. Státních pohřbů se obvykle také účastní funkcionáři z dalších států.

Státní pohřby v naší historii

V historii samostatné České republiky proběhl pouze jeden státní pohřeb, a sice pohřeb prezidenta Václava Havla 23. prosince 2011.
Před tím byl poslední státní pohřeb vypraven v roce 1979 prezidentovi Ludvíku Svobodovi.

Vojenský pohřeb

Další variantou pohřbů pro významné činitele, tentokrát armádní, je vojenský pohřeb, který se od státního příliš neliší, jen je trochu střídmější a s menším počtem oficiálních hostů. Rozdíl je také ve financování, kdy vojenské pohřby jsou hrazeny armádou.

Pohřby významných osobností

U dalších významných osobností většinou pohřby vypravují jejich pozůstalí, ovšem s tím, že většinou je možné, aby se s nimi rozloučila i veřejnost v některých veřejných prostorách, jako jsou katedrály, divadla a podobně.