Pohřeb v kostele

Pohřeb v kostele vám pomůžeme vypravit stejně tak jako civilní obřad ve smuteční síni. Církevní pohřeb navíc může probíhat přímo u hrobu, kam budou ostatky uloženy.

S čím vám pomůže pohřební služba

Pohřební ústav pro vás zajistí:

  • Duchovního, který odslouží mši
  • Zapůjčení katafalku
  • Svícny, stojany na věnce a podobně
  • Hudební doprovod obřadu
  • A to jak reprodukovaný tak živou hudbu
  • Na přání je možné i pro pohřeb v kostele zajistit civilního řečníka

Církevní pohřeb a kremace

Dnes je možné i po církevním pohřbu tělo zpopelnit, i když nejde o běžnou praxi. Dříve tato možnost ale nebyla, jelikož lidé věřili, že pouze když existuje tělo v hmotné podobě, může dojít k zmrtvýchvstání. Proto se mrtví pohřbívali do země a tato tradice se u nás udržela dodnes, i když ne v takovém rozsahu a především mimo města.